English
Nederlands
Francais
Deutsch
Svenska

  23 en 24 November 2019

31ste Internationale Landbouwbeurs en tentoonstelling L.C.N. te Zwolle in de Ijsselhallen. Voor meer informatie zie www.agritoy.nl